• تهران : شهر ری پل سیمان فروشگاه مهر تلفن : 09144638126مصطفی ملک پور

  • اصفهان : شهرک صنعتی محمود اباد خیابان 42 و 14 فروشگاه بردیا و فروشگاه مهران تلفن : 09144638067

  • یزد : خیابان امام روبروی شاهزاده فاضل تلفن : 09135175460 جلیل دشتی